Διεύθυνση

Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα, 10432

Τηλέφωνα

2105238779 

Fax

2105247494 

Email

omosfarm@yahoo.gr