Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της ομοσπονδίας μας. Μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε σε μορφή pdf από εδώ.

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται, Ένωση Εργατικών Σωματείων με επωνυμία “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ’’, με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι :
Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργατικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών, Η συνένωση των ομοειδών σωματείων του Κλάδου σε όλη την Χώρα για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των εργατικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, επαγγελματικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών τους.
-3.Η ανάπτυξη της πνευματικής, κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης των εργατών και υπαλλήλων του Κλάδου. Η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσής τους. Η συνειδητή συμμετοχή τους στον αγώνα για την προάσπιση και διεύρυνση των αρχών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ειρήνης, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
-4. Η φροντίδα για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και η επίβλεψη για την εφαρμογή της.
-5. Η οργάνωση και καθοδήγηση ενιαία των αγώνων των εργατοϋπαλλήλων του Κλάδου για την επίλυση των προβλημάτων, για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης τους.
-6. Η διαφώτιση των εργαζομένων του Κλάδου για τον ιστορικό του ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας, με την εξάλειψη της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα όλης της χώρας και διεθνώς.
-7. Η διασφάλιση της αυτοτέλειας και ελευθερίας των οργανώσεων- μελών της, βασισμένοι στις αρχές του Δημοκρατικού, Ταξικού Συνδικαλισμού.
-8. Η θετική ή αρνητική τοποθέτηση σε πιθανές εκκλήσεις και θέσεις άλλων κλάδων ή οργανώσεων εθνικών ή διεθνών, με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα της Εργατικής Τάξης, όλων των εργαζομένων που εκπροσωπεί. Η Ομοσπονδία διοικείται και αποφασίζει για την δράση της σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους εργοδότες και την Κυβέρνηση.
-9. Η επιδίωξη εθνικοποίησης του κυκλώματος των επιχειρήσεων που καλύπτει η Ομοσπονδία, για την προαγωγή της λαϊκής υγείας, της οικονομίας της Χώρας και της εργασιακής θέσης των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ
Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η ομοσπονδία επιδιώκει:
-1. Με την οργάνωση όλων των εργαζομένων του Κλάδου στα Σωματεία της περιφέρειας και της δικαιοδοσίας του, καθώς και στα Σωματεία ή ενώσεις των εργασιακών τους χώρων.
-2. Με την οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων του Κλάδου, για την λύση των προβλημάτων του.
-3. Με την βοήθεια προς τις Οργανώσεις – Μέλη της για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας, των Συλλογικών Συμβάσεων, των Διοικητικών Αποφάσεων, και την παρακολούθηση όλων των εργατικών και κοινωνικών ζητημάτων.
-4. Με την παροχή μετεργασιακής ψυχαγωγίας στους εργαζόμενους, οργανώνοντας εκδρομές, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάθε μορφής τέχνης, γιορτές κλπ, σε συνεργασία με τα Σωματεία – Μέλη της.
-5. Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε οργανώσεις – μέλη της, καθώς και σε εργαζόμενους που εξ αιτίας οικονομικών ή εξαιρετικών συνθηκών της ζωής τους, έχουν ανάγκη από την βοήθειά της.
-6. Με την δημιουργία εργατικών αναγνωστήριων βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων λεσχών, με την οικονομική και ηθική ενίσχυση του ημερήσιου και περιοδικού κλαδικού τύπου, όπως και με την έκδοση δικής της εφημερίδας ή οποιαδήποτε άλλη εκδοτική δραστηριότητα.
-7. Με την λήψη κάθε μέτρου που θα κριθεί κατάλληλο, σκόπιμο και πρόσφορο από την Διοίκηση για την συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών των Όργανώσεών της καθώς και για την σωματική και αθλητική Αγωγή των ίδιων και των οικογενειών τους.
-8. Με την εκπροσώπηση των μελών της, φυσικών και’ νομικών προσώπων, σε όλα τα συλλογικά Όργανα πολιτικής της Διοίκησης, κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης, στα διαιτητικά και ασφαλιστικά Δικαστήρια πού έχουν σχέση με τα ζητήματα του Κλάδου, με την κατάρτιση και υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων του Κλάδου, με την συμμετοχή των σωματείων – μελών της στην διαμόρφωση των σχεδίων.
-9. Με την δημιουργία προμηθευτικών, καταναλωτικών, παραγωγικών, και οικοδομικών συνεταιρισμών, για τα μέλη της.
-10. Με την μελέτη, την συνεργασία και την αξιοποίηση της πείρας των διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων.
-11. Με την δημιουργία ειδικού κεφαλαίου για την εξυπηρέτηση εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Ή ομοσπονδία εργαζομένων φαρμακευτικών και συναφών επαγγελμάτων συγκροτείται :
-1. Από τις Οργανώσεις πού συμμετείχαν στο ιδρυτικό της συνέδριο.
-2. ‘Από τα εργατικά Σωματεία του κλάδου όλης της χώρας πού καλύπτουν τον χώρο των επαγγελμάτων πού αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με τις σχετικές καταστατικές διατάξεις, εφόσον τα παραπάνω Σωματεία – μέλη της αποδέχονται και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πού απορρέουν από το Καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ
Μέλη της Ομοσπονδίας εργαζομένων φαρμακευτικών και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας (ΟΕΦΣΕΕ) γίνονται οι εργατικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις βάσεις (Συνδικάτα, Σωματεία – Ενώσεις, είτε τοπικού ή πανελλαδικοί χαρακτήρα, επιχειρησιακά, εργοστασιακά ή κλαδικά) πού έχουν σε όλη την Ελλάδα στην δύναμή τους εργαζόμενους σε σχέση εξαρτημένης εργασίας πού ασχολούνται στο κύκλωμα παραγωγής – εμπορίας και διακίνησης Φαρμακευτικών, Παραφαρμακευτικών, Καλλυντικών, Διαιτητικών Προϊόν των και των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Προϊόντων καθώς και. κάθε άλλης επιχείρησης που έχει άμεση εξάρτηση από τις παραπάνω παραγωγικές ανάγκες.
     Ειδικότερα μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι Οργανώσεις που έχουν σαν μέλη τους εργαζόμενους σε Φαρμακεία, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακοβιομηχανίες, Αντιπροσωπείες Φαρμακευτικών Οίκων Εξωτερικού, Καταστήματα Πωλήσεως Καλλυντικών, Βιομηχανίες Καλλυντικών, Βιομηχανίες Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Καταστήματα Πωλήσεως Γεωργικών Φαρμάκων, Καταστήματα Πωλήσεως Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Καταστήματα Πωλήσεως Παραφαρμακευτικών και Παραϊατρικών ειδών, Αντιπροσωπείες Οίκων Εξωτερικού των ειδών αυτών και Βιομηχανίες Παραγωγής των ειδών αυτών, καθώς και κάθε άλλη συναφή
τις παραπάνω, Επιχείρηση. Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται και τα Σωματεία ή Ενώσεις των Συνταξιούχων του Κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
-1. Για την προσχώρηση των Οργανώσεων Βάσης στην Ομοσπονδία, απαιτούνται :
α) Έγγραφη αίτηση που θα αναφέρει απαραίτητα τον ακριβή αριθμό των γραμμένων μελών του  στα Μητρώα του και των ταμειακά εντάξει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
β) Αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου κατά την οποία διαβάστηκε το παρόν Καταστατικό και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να προσχωρήσει στην Ομοσπονδία
γ) Κατάσταση που θα αναφέρει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και τις αρμοδιότητές τους.
δ) Αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου εγκριμένο από το Πρωτοδικείο,
-2. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας εγκρίνει ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφασή της την αίτηση εγγραφής και την απόφαση της αυτή γνωστοποιεί έγγραφα στο ενδιαφερόμενο Σωματείο μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της. Σε περίπτωση, που απορριφθεί από την Διοίκηση αίτηση εγγραφής, η Διοίκηση υποχρεώνεται να την θέσει υπόψη του πρώτου, μετά την απόρριψη συνεδρίου το οποίο αποφαίνεται οριστικά πάνω στο θέμα.
-3. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης Σωματείου για την εγγραφή του στην ΟΕΦΣΕΕ, τότε το Σωματείο αυτό μπορεί αφού εκλείψουν οι λόγοι της απόρριψης της αίτησής του, να υποβάλλει νέα αίτηση. Σε περίπτωση και νέας απόρριψης της αίτησής του τότε το Σωματείο 
έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο πρώτο συνερχόμενο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το οποίο αποφαίνεται για την εγγραφή ή μη με μυστική ψηφοφορία, και η απόφαση αυτή θα είναι υποχρεωτική για την Διοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Η αποχώρηση κάθε Σωματείου – Μέλους από την δύναμη της Ομοσπονδίας είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε και η προσχώρηση. Την απόφαση αυτή την γνωστοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας με έγγραφό του συνοδευόμενο από αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μόλις παραλάβει την παραπάνω απόφαση και Πρακτικό είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην διαγραφή του Σωματείου από την Ομοσπονδία αφού του ζητήσει να τακτοποιήσει τις μέχρι τότε οικονομικές του υποχρεώσεις.
   Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να εξετάσει την νομιμότητα και εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση δε αμφισβήτησής, της να προχωρήσει στην άσκηση των νομίμων ενεργειών. Με την, γνωστοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας, ισχύει η αποχώρησή του αν δεν υπάρξει αμφισβήτηση.

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
-1. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί να επιβάλλει με απόφασή της στις Διοικήσεις των Σωματείων – Μελών της την ποινή της σύστασης ή επίπληξης στις παρακάτω περιπτώσεις :
α) Όταν αδικαιολόγητα καθυστερούνται συνδρομές.
β) Όταν καθυστερεί την κάθε έτος υποβολή έκθεσης της διοικητικής κατάστασής του.
γ) Όταν δεν προσέρχεται στις τοπικές συνδιασκέψεις που καλεί η ομοσπονδία αδικαιολόγητα.
-2. Διαγράφονται μετά από απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας οι Οργανώσεις εκείνες που οι Διοικήσεις τους :
α) Καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, περισσότερο από ένα χρόνο, αδικαιολόγητα.
β) Απειθαρχούν στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας και προβαίνουν σε  πράξεις που αντιβαίνουν τον σκοπό και τα συμφέροντα των εργαζομένων .
-3. Η οργάνωση που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους μπορεί να επαναγραφεί αφού προηγουμένως πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές της.
-4. Οι Οργανώσεις που διαγράφτηκαν για τους λόγους που αναφέρονται στη παράγραφο 2 εδάφιο β’ του παρόντος άρθρου, μπορούν να προσφύγουν με αίτηση τους στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο (Γενική Συνέλευση) ζητώντας την ανάκληση της διαγραφής τους. Το Συνέδριο εξετάζοντας την αίτηση και όλα τα στοιχεία αποφασίζει οριστικά γι’αυτό.
-5. Πριν προχωρήσει η Διοίκηση της Ομοσπονδίας σε διαγραφή Οργάνωσης για τους λόγους της παραγράφου 1 εδάφιο β’ του άρθρου αυτού  πρέπει να κάνει έγγραφη σύσταση στην Διοίκηση του Σωματείου να σταματήσει τις παραβιάσεις. Παράλληλα πριν από τη διαγραφή οφείλει να καλέσει εγγράφως την Οργάνωση να θέσει τις απόψεις της.
-6. Όλες χωρίς εξαίρεση οι παραπάνω αποφάσεις για διαγραφή, πρέπει απαραίτητα, να εγκριθούν στο πρώτο μετά την διαγραφή Συνέδριο τακτικό ή έκτακτο. Σε αυτό καλούνται υποχρεωτικά και οι Οργανώσεις που διαγράφτηκαν. Εάν το Συνέδριο δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει τις διαγραφές απορρίπτονται και θεωρούνται άκυρες

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ
-1.Πόροι της Ομοσπονδίας είναι :
α) Το δικαίωμα εγγραφής του Μέλους που ορίζεται σε 1.000 δρχ. β) Οι μανιάτικες συνδρομές καθορίζονται σε ποσοστό 20% από τις μανιάτικες εισφορές που έχουν τα Σωματεία για τα φυσικά τους μέλη, επί των ψηφισάντων στις τελευταίες αρχαιρεσίες, η ελάχιστη δε συνδρομή προς την Ομοσπονδία είναι 20 δρχ. κατά ψηφίσαν φυσικό μέλος.
γ) Τα έσοδα (Τόκοι – Πρόσοδοι) από την περιουσία της Ομοσπονδίας.
δ) Τυχόν δωρεές εκτός εργοδοσίας και Κυβέρνησης, κληρονομιές κληροδοσίες ή άλλες οικονομικές παροχές, που γίνονται προς την Ομοσπονδία χωρίς προϋπόθεση δέσμευσής της.
ε) Τα έσοδα από την διοργάνωση μορφωτικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων.- 
στ) Η Ομοσπονδία διεκδικεί την χρηματοδότησή της από οποιονδήποτε Οργανισμό ενισχύεται με χρήματα των εργαζομένων, από το ΟΔΕΠΕΣ, την “ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ”, κλπ, και όσο διαρκεί αυτή η χρηματοδότηση μέχρι την κατάργησή της.
-2. Με πρόταση της Διοίκησης και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριο) μπορεί να αυξομειώνεται η συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής των Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας και να απαλλάσσει τα Σωματεία από το σύνολο ή μέρος των καθυστερούμενων συνδρομών τους όταν συντρέχουν οικονομικοί λόγοι,
-3. Η είσπραξη συνδρομών γίνεται απευθείας από τους εργαζόμενους, απαγορεύεται ρητώς η είσπραξη με το σύστημα παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΑΙΑ
Από την Ομοσπονδία τηρούνται τα παρακάτω βιβλία όπως ο Νόμος προβλέπει :
α) Μητρώο μελών.
β) Πρακτικόν Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων (Συνεδριών).
γ) Πρακτικόν Συνεδριάσεων Διοίκησης,
δ) Ταμείων όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Οργάνωσης.
στ) Γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών,
ζ) Βιβλία αποφάσεων ξεχωριστά για κάθε όργανο της Διοίκησης

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Οι οργανώσεις που απαρτίζουν την Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένες
-1.Να συμμορφώνονται και να τηρούν το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.
-2. Να εκτελούν τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Διοίκησης.
-3. Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία. Η καθυστέρηση των συνδρομών πέρα από ένα χρόνο στερεί το Σωματείο από τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό
-4. Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας έγγραφη έκθεση της διοικητικής κατάστασης και της αριθμητικής τους δύναμης ως και τα Πρακτικά των αρχαιρεσιών και την βεβαίωση του Δικαστικού για τους Αντιπροσώπους που εκλέγονται για την ομοσπονδία κάθε φορά που πραγματοποιούν αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
 Οι Οργανώσεις που απαρτίζουν την ομοσπονδία έχουν το δικαίωμα, εφόσον τηρούν το παρόν Καταστατικόν και είναι οικονομικά εντάξει :
-1. Να συμμετέχουν με τους Αντιπροσώπους τους στα Συνέδρια (Γενικές Συνελεύσεις) εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, να ασκούν τον έλεγχο στη Διοίκηση και να αξιώνουν την εφαρμογή των αποφάσεων των Συνεδρίων και των σκοπών της Ομοσπονδίας.
-2. Να εκλέγουν με τους Αντιπροσώπους τους τα όργανα της Ομοσπονδίας και να εκλέγονται σ’αυτά.
-3. Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση από την Ομοσπονδία, προς εξύψωση των επαγγελματικών τους συμφερόντων καθώς επίσης και την νομική προστασία τους.

ΑΡΘΡΟ 13
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όργανα της Ομοσπονδίας είναι :
-1. Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των Αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών της, που αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό
-2. Η δεκαπενταμελής (15) Διοίκηση.
-3. Η Επταμελής (7) Εκτελεστική Επιτροπή.
-4. Η Τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή σαν όργανο ελέγχου των οικονομικών με δύο (2) αναπληρωματικούς
-5. Οι Αντιπρόσωποι για την ανώτερη Συνδικαλιστική Οργάνωση στην οποίαν με απόφασή της ανήκει η Ομοσπονδία

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
-1.Τό Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) απαρτίζεται από τους Αντιπροσώπους των Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας, η δε αντιπροσώπευσή τους γίνεται με βάση τους ψηφίσαντες από τα οικονομικά εντάξει μέλη τους.
-2. Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογα με τον όλο αριθμό των ψηφισάντων μελών του κατά την εκλογή Αντιπροσώπων (απ’όσους έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά) με την παρακάτω αναλογία. Για κάθε σαράντα (40) ψηφίσαντα μέλη εκλέγεται και ένας αντιπρόσωπος. Σε περίπτωση που το σύνολο των ψηφισάντων μελών διαιρούμενο με το (40) σαράντα αφήνει υπόλοιπο τότε εκλέγεται ένας επί πλέον αντιπρόσωπος εφόσον το υπόλοιπο αυτό είναι τουλάχιστον το μισό συν ένα του μέτρου για την εκλογή αντιπροσώπου, δηλαδή είκοσι ένας (21) ψήφους.
β) Στις Οργανώσεις εκείνες που τα ψηφίσαντα μέλη είναι λιγότερα από είκοσι ένα δεν εκλέγεται αντιπρόσωπος. Όμως λαμβάνουν μέρος σαν παρατηρητές χωρίς να έχουν το δικαίωμα ψήφου του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
-3. Για την συμμετοχή στα Συνέδρια (Γενικές Συνελεύσεις) πρέπει το Σωματείο να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία που αναφέρονται στο Καταστατικό.
-4. Οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων και ισάριθμοι αναπληρωματικοί εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των μελών των Σωματείων με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία κατά τις αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου. Η θητεία τους διαρκεί μέχρι των επομένων αρχαιρεσιών του Σωματείου.
-5. Μετά τις αρχαιρεσίες των Σωματείων υποβάλλονται στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας τα Πρακτικά της εκλογής τους ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό αποφασίσει η Διοίκηση να ζητήσει, τουλάχιστο δέκα πέντε ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.
Εκπίπτουν από το αξίωμα και διαγράφονται από το Μητρώο των Αντιπροσώπων αυτοί που το Σωματείο που εκπροσωπούν έχει χάσει την ιδιότητα του μέλους της Ομοσπονδίας.
-7. Αντιπρόσωποι, που δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στο Συνέδριο υποβάλλουν αίτηση παραίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου που έχουν εκλεγεί ή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Το Σωματείο υποχρεούται να ενημερώσει την Διοίκηση της Ομοσπονδίας καθώς και η Ομοσπονδία , το Σωματείο στην αντίθετη περίπτωση για την παραίτηση των αντιπροσώπων οι οποίοι αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς κατά σειράν επιτυχίας. Αν εξαντληθούν και οι αναπληρωματικοί γίνεται εκλογή νέων αντιπροσώπων από τα Σωματεία για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους
-8. Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας επιλαμβάνεται δε όλων των ζητημάτων που έχουν σχέση με τον Οργανισμό της Ομοσπονδίας, δηλαδή. 
α) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης θητείας.
β) Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεών της Διοίκησης.
γ) Εκλέγει από τους αντιπροσώπους του την 15μελή Διοίκηση της Ομοσπονδίας, την 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ανώτερης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης.
δ) Τροποποιεί σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους το παρόν Καταστατικό.
ε) Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τα σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας, αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή μελών.
στ) Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό.
-9.Το Τακτικό Συνέδριο των αντιπροσώπων (Γενική Συνέλευση) συγκαλείται (3) χρόνια με έγγραφη πρόσκληση της Διοίκησης προς τα Σωματεία – Μέλη της τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη σύγκλησή του. Κατά το Συνέδριο αυτό (Γενική Συνέλευση) μπαίνουν για έλεγχο και έγκριση των αντιπροσώπων :
α) Ο διοικητικός απολογισμός της Διοίκησης.
β) Ο οικονομικός απολογισμός των προηγουμένων χρόνων και προϋπολογισμός των επομένων.
γ) Η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.
δ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από τη Διοίκηση ή από τους αντιπροσώπους μετά από απόφαση του Συνεδρίου.
-10. Έκτακτο Συνέδριο Γενικής Συνέλευσης συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο η Διοίκηση της Ομοσπονδίας με απόφασή της ή όταν ζητήσουν την σύγκλησή του το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει Σωματείων – Μελών της, με έγγραφη αίτηση προς την Διοίκηση που θα ορίζει και τα θέματα συζήτησης. Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη τότε να συγκαλέσει το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) μέσα σε τρείς μήνες από την υποβολή της αίτησης.
-11.α) Την έναρξη του Συνεδρίου κάνει ο απερχόμενος Πρόεδρος της Διοίκησης και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει πενταμελές Προεδρείο που εκλέγεται αμέσως μετά την διαπίστωση της απαρτίας και το άνοιγμα τω εργασιών του Προέδρου. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Προεδρείου γίνεται με ανάταση του χεριού κατόπιν πρότασης της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και των συνέδρων.
Με τον ίδιο τρόπο μετά την εκλογή του Προεδρείου εκλέγονται 3μελείς Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών των αντιπροσώπων ψήφο- ελεγκτικοί, πρακτικογράφοι, Γραμματεία Τύπου κλπ. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των παραπάνω Επιτροπών έχει το Προεδρείο.
β) Το Συνέδριο Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται σε απαρτία :
β1) Κατά το πρώτο συνέδριο (Γ.Σ.) όταν παρευρίσκονται το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Σωματείων που είναι οικονομικά εντάξει προς την Ομοσπονδία και έχουν δικαίωμα ψήφου.
β2) Αν κατά το πρώτο Συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέο με τα ίδια θέματα την επομένη ώρα, σε αυτό το Συνέδριο για να υπάρχει απαρτία, χρειάζεται να παρευρίσκονται τουλάχιστον το 1/4 του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα παραπάνω.
β3) Αν και στο επαναληπτικό Συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται την επομένη ημέρα τρίτο. Σε αυτό να παρευρίσκονται το 1/5 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν σύμφωνα με τα παραπάνω δικαίωμα ψήφου.
β4) Αν και στο τρίτο Συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί για τα ίδια θέματα νέο Συνέδριο πριν περάσουν δύο μήνες από το τρίτο κατά σειρά, Αν και μετά παρέλευση δύο μηνών συγκληθεί νέο Συνέδριο με τα ίδια θέματα τότε αυτό θεωρείται σαν πρώτο και υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία για την ύπαρξη απαρτίας
γ) Οι αποφάσεις του Συνεδρίου (ΓΣ) παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
δ) Αποκλείονται από τα Συνέδρια οι αντιπρόσωποι Σωματείων – Μελών που δεν είναι ταμειακά εντάξει, μπορούν όμως να τακτοποιηθούν οικονομικά κατά την -διάρκεια του Συνεδρίου.
ε) Στα Συνέδριο της Ομοσπονδίας κατά την συζήτηση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της απερχόμενης Διοίκησης παρίσταται όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με δικαίωμα όλων των μελών του να λαμβάνουν μέρος στις διεξαγόμενες συζητήσεις. Μετά το πέρας των συζητήσεων αποχωρούν τα μέλη της Διοίκησης που δεν είναι αντιπρόσωποι, παραμένει ο Πρόεδρος μαζί με την εκτελεστική επιτροπή μέχρι το τέλος του Συνεδρίου χωρίς δικαίωμα ψήφου επί των αποφάσεων που παίρνονται και στερούνται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον δεν είναι σύνεδροι.
στ) Κάθε ψηφοφορία στο Συνέδριο που αφορά αρχαιρεσίες η εκλογή κάθε μορφής συλλογικών οργάνων (δηλαδή όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας και η Εφορευτική Επιτροπή), θέμα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, γενικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων για ένωση, κήρυξη απεργίας, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, καθορισμός του επαγγέλματος ή της απασχόλησης, συγχώνευση, είναι έγκυρη εφόσον παίρνεται με μυστική ψηφοφορία κάθε δε ψηφοφορία πάνω σε άλλα ζητήματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.
ζ) Αν πρόκειται για διάλυση της Ομοσπονδίας ή τροποποίηση του Καταστατικού συγκαλείται ειδικό Συνέδριο (Γ.Σ.) που βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες τους μισούς: (1/2) συν ένα τουλάχιστον αντιπροσώπους των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
η) Για την περιουσία της Ομοσπονδίας σε περίπτωση διάλυσης κρίνει το ανάλογο Συνέδριο.
θ) Απαγορεύεται η ψηφοφορία με οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 15
 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-1. Η Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 5 μέλη τακτικά και 2 αναπληρωματικά εκλέγεται από το Συνέδριο για την διενέργεια αρχαιρεσιών. Η εκλογή της γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής που ορίζει το Καταστατικό.
-2. Υποψήφιοι για οποιοδήποτε όργανο, δεν μπορεί να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
-3. Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της, παραλαμβάνει από την Διοίκηση και ελέγχει:
α) Τα Πρακτικά των αρχαιρεσιών των Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας.
β) Τις Βεβαιώσεις για εκλογή αντιπροσώπων των Δικαστικών
γ) Τα δύο αντίγραφα του Μητρώου των μελών που έχει καταρτίσει η Διοίκηση για το Συνέδριο, στα οποία αναγράφονται :
 Ο Τίτλος και η Έδρα των Σωματείων – Μελών.
 Ο αριθμός των οικονομικά εντάξει μελών του Σωματείου.
– Ο αριθμός των ψηφισάντων μελών των Σωματείων.
– Το ονοματεπώνυμο των αντιπροσώπων. 
-4. Μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά και εποπτεύει, ώστε οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.
-5. Με βάση το Μητρώο των μελών, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση η υποβαλλομένη ένσταση.
6. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή μαζί με το Δικαστικό, κλείνει την τελευταία σελίδα το αντίγραφο του Μητρώου Μελών και συντάσσει Πρακτικό των αποτελεσμάτων τα οποία υπογράφονται από το Δικαστικό και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και από τους παρ ισταμένους αντιπροσώπους των συνδυασμών των μεμονωμένων υποψηφίων.
-7. Κατά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και τις αρχαιρεσίες πρέπει να παρευρίσκεται επί ποινή ακυρότητας, Δικαστικός Αντιπρόσωπος που ορίζεται μετά από αίτηση της Διοίκησης, από τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
-1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για την ανώτερη οργάνωση γίνεται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής αμέσως μετά το τέλος των εργασιών του Συνεδρίου.
-2. Δικαίωμα να εκλέγονται και να εκλέγουν έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι του Συνεδρίου, κάτω από τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού και εφόσον το Σωματείο – μέλος που έχουνε εκλεγεί έχει καταβάλλει έγκαιρα στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις συνδρομές τους.
-3. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στα διάφορα όργανα και στους αντιπροσώπους, υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων, στην Εφορευτική Επιτροπή είτε μεμονωμένα είτε ως συνδυασμοί.
-4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, τον τίτλον του Σωματείου από το οποίον έχουν εκλεγεί σαν αντιπρόσωποι, το Συλλογικό Όργανο για το οποίο βάζουν υποψηφιότητα.
-5. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων για να διαπιστώσει αν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος και να ανακηρύξει τους υποψηφίους να καταρτίσει τους συνδυασμούς με βάση τις
επωνυμίες που τυχόν περιλαμβάνονται στις αιτήσεις. Συγκροτεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο, αν υπάρχουν μεμονωμένοι υποψήφιοι και ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια.
-6. Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της παραλαμβάνει από την Διοίκηση και ελέγχει :
α) Τα πρακτικά των αρχαιρεσιών των Σωματείων – Μελών,
β) Τις Βεβαιώσεις των αντιπροσώπων που έχουν εκδώσει οι Δικαστικοί.
γ) Το Μητρώο των Μελών σε διπλούν, το οποίο έχει καταρτίσει η Διοίκηση.
-7. Η Διοίκηση της ομοσπονδίας υποχρεώνεται να θέσει κάθε στοιχείο στη διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής και του παρισταμένου Δικαστικού Αντιπροσώπου για την εκπλήρωση, του έργου της.
-8. Κάθε συνδυασμός εκτός του συνδυασμού των μεμονωμένων υποψηφίων, θεωρείτο  καταστατικά καταρτισμένος, εφόσον οι υποψήφιοι που τον αποτελούν δεν είναι λιγότεροι του 1/2 από τις έδρες του Συλλογικού Οργάνου το οποίο πρόκειται να εκλεγούν.
-9. Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας του ψηφίσαντος ή άλλου δημοσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου όταν νομοθετικά ρυθμιστεί, και την κάρτα του Αντιπροσώπου
-10. Κατά την ψηφοφορία και την διαλογή, δικαιούνται να παρίστανται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού που ορίζεται από τον συνδυασμό και εκπρόσωπος των μεμονωμένων υποψηφίων
-11. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και το άνοιγμα των φακέλων και ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους. Η ακυρότητα των ψηφοδελτίων κρίνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής.
-12. Οι έδρες του Συλλογικού Οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψηφίους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
-13. Για τον σκοπό αυτό, διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Συλλογικού οργάνου ή τον αριθμό των αντιπροσώπων που αναδείχνονται. Το πηλίκον της διαίρεσης χωρίς να παίρνεται υπόψη το υπόλοιπο, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός λοιπόν παίρνει τόσες έδρες ή τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε.
Ο μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε ίσες ή και περισσότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο, εκλέγεται. 
-14. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται με την προηγούμενη παράγραφο κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον 1 έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίες συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
-15. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία (1) έδρα ή από ένα αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση,
-16. Ύστερα από την κατανομή των τακτικών εδρών και την ανακήρυξη των τακτικών αντιπροσώπων, γίνεται η κατανομή και η ανακήρυξη των αναπληρωματικών των συνδυασμών, κατά τον ίδιο τρόπο.
-17. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
-18. Αν δεν κατέβουν στις εκλογές περισσότεροι από ένας συνδυασμός ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα, εκλέγονται κατά σειρά οι συγκεντρώνοντες τους περισσότερους ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
-1. Η Ομοσπονδία διοικείται από 15μελή Διοίκηση, που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από το Συνέδριο (Γ. Συνέλευση) των αντιπροσώπων των Σωματείων.
-2. Η Διοίκηση συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες το αργότερο από την εκλογή της, από τον πλειονοψηφήσαντα Σύμβουλο και συγκροτείται σε σώμα. Σε αντίθετη περίπτωση συγκαλείται σε 5 μέρες, από τους επόμενους κατά σειρά συμβούλους.
Σε αυτή την Συνεδρίαση συγκροτείται η 7μελής Εκτελεστική Επιτροπή αναλογικά με την δύναμη των εδρών και ψήφων του κάθε συνδυασμού. Σε περίπτωση που Συνδυασμός δεν δέχεται την συμμετοχή του στην Εκτελεστική Επιτροπή τότε αυτή συμπληρώνεται αυτοδικαίως από τους υπόλοιπους συνδυασμούς, πάλι αναλογικά.
   Στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των αξιωμάτων και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής οι : Πρόεδρος, Αναπλ. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Γεν.Γραμματέας, Ταμίας και Έφορος, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Διοίκησης.-
   Εφόσον δεν γίνει η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται η εκλογή οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από τον αριθμό ψήφων καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.
-3. Τα μέλη της Διοίκησης είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Καταστατικό και τις Γεν. Συνελεύσεις.
-4. Η Διοίκηση συνέρχεται τακτικά κάθε τρείς (3) μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, έκτακτα δε, όταν παραστεί- ανάγκη ή το ζητήσουν έγγραφα το 1/4 των Συμβούλων, γράφονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οπότε αυτή συγκαλείται το αργότερο σε 20 ημέρες.
-5. Η Διοίκηση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους, παρευρίσκεται δε απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αναπλ. Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ο Γεν. Γραμματέας. Οι αποφάσεις της παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
-6. Η απερχόμενη Διοίκηση παραδίδει μέσα σε 10 μέρες στη νέα όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας. Για την παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. Μέχρι την παράδοση στη νέα Διοίκηση χειρίζεται τα επείγουσας φύσης θέματα, η απερχόμενη Διοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Διοίκηση είναι το εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας και έχει τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώματα, εκτός από τα ειδικότερα που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
-1. Εκτελεί τις αποφάσεις των Συνεδρίων (Γ. Συνελεύσεων) των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών της δύναμης της Ομοσπονδίας.
-2. Εφαρμόζει το Καταστατικό, παύει και διορίζει τους έμμισθους υπαλλήλους και εργάτες της Ομοσπονδίας, καθορίζοντας και την αποζημίωσή τους και φροντίζει για όλα τα ζητήματα των Σωματείων. Συντάσσει την Διοικητική λογοδοσία του Προέδρου και Γεν.Γραμματέα και την ταμειακή λογοδοσία δια του Ταμία και τις υποβάλλει για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση.
-3. Παρακολουθεί τη δράση των Σωματείων της δύναμής της και τις Γεν. Συνελεύσεις τους, ορίζοντας από τα μέλη εκπροσώπους που θα παρευρεθούν σε αυτές, με δικαίωμα λόγου.
-4. Συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων – Μελών της όλων ή και κατά μέρος τους όταν το κρίνει σκόπιμο 
-5. Αν το Σωματείο που απεργεί εγκρίνει την από κοινού διαχείριση της απεργίας με την Ομοσπονδία, η Διοίκηση συμμετέχει και βοηθάει για την επίλυση των ζητημάτων του Σωματείου.
-6. Κηρύσσει πανελλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές απεργίες όλων των Σωματείων – Μελών της.
-7. Υποβάλλει λεπτομερή έκθεση των ενεργειών της σε κάθε Γ.Συνέλευση των αντιπροσώπων και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις και ενέργειές της.
-8. Ενεργεί μέσα σε πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού με το κατά την κρίση της ενδεδειγμένο τρόπο, για την λύση των διαφόρων ζητημάτων των Σωματείων – Μελών της και για την διεκδίκηση και την προαγωγή των επαγγελματικών τους συμφερόντων.
-9. Αν μέλος της Διοίκησης παραιτηθεί ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 3 κατά σειράν συνεδριάσεις της Διοίκησης, εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 16 περί αρχαιρεσιών του παρόντος Καταστατικού, καλείται δε από την Εκτελεστική Επιτροπή.
-10. Η διοίκηση είναι συλλογικά υπεύθυνη για το δημοσιογραφικό όργανο της Ομοσπονδίας όπως και για κάθε έκδοσή της.

ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στο μεταξύ δυο Ολομελειών της Διοίκησης διάστημα, η Ομοσπονδία καθοδηγείται από 7μελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν χρειαστεί.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει, συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις της Διοίκησης, από την μια Ολομέλεια μέχρι την άλλη Συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα ή όταν το ζητήσουν 4 μέλη της. Βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 4 μέλη. Προεδρεύει, ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος.
Τα θέματα στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής γίνονται γνωστά 24 ώρες ενωρίτερα από τη συνεδρίασή της.
   Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλεί την Διοίκηση και αναλαμβάνει την ευθύνη των εισηγήσεων προς την ολομέλεια της Διοίκησης, τον απολογισμό, ισολογισμό, εγκρίνει διάφορες δαπάνες τρέχουσας φύσης στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Διοίκησης. Ετοιμάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Ολομέλειας της Διοίκησης. 
   Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας των γραφείων, των Συνεδριάσεων της, κ.λ.π., και της Διοίκησης που φέρνει για έγκριση στην δεύτερη μετά την εκλογή της ολομέλεια της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε Διοικητική ή Δικαστική αρχή κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όπως και απέναντι τρίτων, προεδρεύει στις Συνεδριάσεις της Διοίκησης στις πανελλαδικές και τοπικές συσκέψεις, συγκαλεί την Διοίκηση σε Συνεδριάσεις ύστερα από απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία καθορίζει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διευθύνει τις συζητήσεις, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με την Διοίκηση, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και φροντίζει για τη πιστή εφαρμογή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Διοίκησης. Σε περίπτωση χήρευσης της θέσης του Προέδρου, συνέρχεται έκτακτα Διοίκηση μέσα σε 10 μέρες συγκαλούμενη από τον αναπληρωτή Πρόεδρο και εκλέγει από τα μέλη της τον Νέο Πρόεδρο, που η θητεία του λήγει με την θητεία της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιονδήποτε λόγο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα. Τα ίδια καθήκοντα ασκεί και ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 22
 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο της ομοσπονδίας καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερησία, διάταξη των Συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής. Επιμελείται τα Πρακτικά τους, διεξάγει την αλληλογραφία, κρατάει την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το Μητρώο, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας συνεργάζεται με τον Γεν. Γραμματέα τον βοηθάει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει αν απουσιάζει ή εμποδίζεται.

ΑΡΘΡΟ 24
 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις, με βάση εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Δεν μπορεί να κάνει καμία πληρωμή χωρίς απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωμένη να φέρει τις δαπάνες για έγκριση στη Διοίκηση, φυλάει την περιουσία της Ομοσπονδίας και δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του από 20.000 δρχ., , το δε υπόλοιπο το καταθέτει στην Εθνική Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση της Διοίκησης. Ο Ταμίας κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει η Διοίκηση ή Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του που τον υποβάλλει στην Διοίκηση,
    Ο Ταμίας είναι πρόσωπο υπεύθυνο για κάθε απώλεια χρημάτων και κάθε ανωμαλία στην διαχείρισή τους. 0 Ταμίας είναι υποχρεωμένος να κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται από τον Νόμο, δηλαδή Βιβλία εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και Βιβλίον περιουσίας κινητής και ακίνητης.
    Ο Ταμίας δια της Διοίκησης υποβάλλει στο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) τον Απολογισμό της προηγούμενης οικονομικής περιόδου και τον Προϋπολογισμό της επομένης με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ
Ο Έφορος φροντίζει για την παρουσία της ομοσπονδίας στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων – Μελών, για τις διαλέξεις, τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, τις εκδρομές, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 261
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από τα 15 μέλη της Διοίκησης, τους Προέδρους και Γενικούς Γραμματείς των Σωματείων -Μελών, ή τους εξουσιοδοτημένους από τα Διοικητικά Συμβούλια αντικαταστάτες τους.
Το Γενικό Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και συγκαλείται δύο φορές στο μεταξύ δύο Συνεδρίων διάστημα. Η Διοίκηση καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και την εισήγηση, τις εργασίες του Γεν.Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος, ο Αναπληρ. Πρόεδρος και ο Γεν.
Γραμματέας. Το Γεν. Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το μισό (1/2) συν 1 του συνόλου των μελών.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Με απόφαση της Διοίκησης μπορούν να συγκροτηθούν Επιτροπές από τους εκπροσώπους των Σωματείων – Μελών που σε συνεργασία με την Διοίκηση θα αναλαμβάνουν και θα φέρουν σε πέρας διάφορες δουλειές που προγραμματίζονται από τη Διοίκηση.
Επίσης συγκροτεί Επιτροπές νέων και γυναικών για τη μελέτη των ειδικών τους προβλημάτων. Επίσης προς τον σκοπό προώθησης του αγώνα για Ειρήνη, Ύφεση και Αφοπλισμό, συγκροτεί αντίστοιχη Επιτροπή. Μέλη των Επιτροπών μπορούν να ορίζονται και μέλη των Σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Στον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, στα μέλη της Διοίκησης, δυνατόν να χορηγούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες και να δουλεύουν ολοκληρωτικά επί αντιμισθία όταν απασχολούνται με υποθέσεις της Ομοσπονδίας, μετά από εισήγηση του Προέδρου και απόφαση της Διοίκησης. Το ύφος της αμοιβής κατά περίπτωση καθορίζεται από τη Διοίκηση και εγκρίνεται με απόφαση του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 29
ΣΥΝΔIΑΣΚΕΨΕIΣ
-1. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο, να συγκαλέσει τοπικές συνδιασκέψεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων – Μελών της, για διαφώτιση, προπαγάνδα, ενημέρωση και προβληματισμό πάνω σε διάφορα εργατοκοινωνικά ζητήματα μικρής και μεγάλης σημασίας.
-2. Οι αποφάσεις της τοπικής Συνδιάσκεψης των Διοικητικών Συμβουλίων έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν την Διοίκηση

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Διοίκησης ασκείται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται μαζί με την Διοίκηση από το Συνέδριο. Η εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει, ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους και τις δαπάνες που έγιναν και στην συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της στη Διοίκηση και στο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση)
Στη διάθεσή της, τίθενται από την Διοίκηση τα βιβλία διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαχειριστικές ανωμαλίες της εκτελεστικής επιτροπής συγκαλεί έκτακτα την Διοίκηση ορίζοντας και τα θέματα της ημερησίας διάταξης τα οποία είναι σχετικά με την αρμοδιότητά της.
   Αν υπάρξει διαφωνία με την Διοίκηση αποφασίζει για το θέμα το πρώτο Συνέδριο που θα συγκληθεί στην ημερήσια διάταξη του οποίου είναι υποχρεωμένη η Διοίκηση να συμπεριλάβει το θέμα.
   Η εξελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα δύο από τα μέλη της.
Εκτός από τους τακτικούς, μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται και τρεις αναπληρωματικοί κατά τις αρχαιρεσίες που καλούνται σε περίπτωση χήρεψης της θέσης του τακτικού μέλους.

ΑΡΘΡΟ 31
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
-1. Η τροποποίηση του Καταστατικού – Διάλυση της Ομοσπονδίας, γίνεται ύστερα από πρόταση της Διοίκησης και αφού εγκριθεί από το συνέδριο. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία δεν επαναλαμβάνεται με άλλη, αλλά συγκαλείται νέο Συνέδριο από την Διοίκηση.
 -2. Σε περίπτωση Διάλυσης της Ομοσπονδίας η περιουσία της διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 32
Η ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή που κυκλικά φέρνει την επωνυμία της Ομοσπονδίας και στο κέντρο παράσταση με το έμβλημα του φαρμακευτικού φιδιού και δύο χέρια, ενωμένα καθώς και το έτος ίδρυσής της.

ΑΡΘΡΟ 33
ΓΙΟΡΤΗ
Η Ομοσπονδία γιορτάζει την 1η Μάη κάθε χρόνου με ΑΠΕΡΓΙΑ όλων των εργατοϋπαλλήλων της δύναμής της.

ΑΡΘΡΟ 34
Η Ομοσπονδία μπορεί να γίνει μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Την απόφαση για την εγγραφή της λαμβάνει η Διοίκηση η οποία την θέτει υπό την έγκριση του αμέσως επομένου Συνεδρίου.
Μπορεί επίσης να αποτελεί τμήμα διεθνούς του κλάδου και να διατηρεί σχέσεις με εθνικές και παγκόσμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 35
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται ύστερα από αποφάσεις του Συνεδρίου στα πλαίσια των εν ισχύει νόμων.

ΑΡΘΡΟ 36
Τα παρόν καταστατικό εγκρίθηκε αρχικά από τα ιδρυτικά σωματεία – μέλη στις 28 Ιουλίου 1982 στην Αθήνα.
Τροποποιήθηκε στο 3ο Συνέδριο της ΟΕΦΣΕΕ στις 13 Δεκέμβρη 1987 και αποτελείται από 36 άρθρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 656/1988 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ